چطور با تکنیک های بازاریابی، داده هایمان را به فروش تبدیل کنیم؟

0

معیارها مهم اند.

فروشنده ها وقتی به تعداد مشخص شده برسند؛ حقوق می گیرند.

تقریبا هر جنبه ای از کار فروشنده ها می تواند ردیابی، تجزیه و تحلیل و اندازه گیری شود.

داده ها تقریبا در تصمیم گیری همه مدیران فروش در سراسر جهان اصلی ترین نقش را دارند.

اما داده ها بدون تحلیل؛ به هیچ دردی نمی خورند.

فناوری به شما کمک زیادی می کند؛ اما جدا از ابزارها به افرادی هم نیاز دارید که بتوانند از داده های سی آر ام استفاده کرده و تحلیل های دقیقی ارائه کنند.

تیم فروش شما باید کاری بیش از ردیابی تماس ها، قرار ملاقات ها، پیروزی و تلفات انجام دهد. این وظایف فقط مقادیر جدول هستند که بعدا باید از آنها استفاده کرد. در حال حاضر شما اطلاعات زیادی دارید که می توانید آنها را تجزیه و تحلیل، مقایسه و ترکیب کنید تا پیش بینی های دقیقی از اوضاع داشته باشید.

البته کوهی از داده ها؛ میتواند همزمان کوهی از برکات و نفرین های همزمان باشد.

داده ها فروشنده ها را بیچاره میکنند؟

کارشناس فروش، وظایف و استرس های بسیاری دارد؛ باید در جلسات شرکت کند؛ تماس بگیرد و سرنخ ها را پیگیری کند تا به تعداد فروش مشخص شده برسد. حالا قرار است کار دیگری هم به وظایفش اضافه شود و داده ها را تحلیل و آنالیز کند تا فروش بهینه سازی شود.

فروش کسب و کار شما است. خودتان آن را انتخاب کرده و باید انتظار فشار را هم داشته باشید. اما می توانید استرس را کنترل کنید.

تحلیل داده ها چه برکاتی برای تیم فروش دارد؟

فناوری باید یک عامل سازنده باشد، نه یک اختلال. اگر استفاده از سی آر ام برای شما مشکل ایجاد کرده؛ احتمالا اشتباه از آن استفاده میکنید.

مدیریت داده ها نباید فشار ناخوشایندی در زندگی روزمره تیم فروش شما ایجاد کند. سی آر ام باید داده ها را جمع آوری کند؛ آنها را به شکل موثری دسته بندی و طبقه بندی کرده و کمک کند داده ها را به راحتی تجزیه و تحلیل کنید تا فروش بیشتری داشته باشید.

معیارها و داده های پیگیری فروش:

کدام یکی از وظایف تیم فروش را میتوانید کنترل کنید تا بهترین فرصت را برای رسیدن به اهداف خود به دست آورید؟

تماس های ساخته شده

پیشنهادهای ارسال شده

تعداد مکالمات

تعداد پیگیری های برنامه ریزی شده

معیارهای فروش بر مبنای تولید سرنخ :

آیا در زمان مناسب با افراد مناسب صحبت می کنید؟ و آیا می دانید چه زمانی یک سرنخ سرد را از دست می دهید؟

حجم فرصت های جدید اضافه شده

درصد سرنخ های پیگیری شده

درصد سرنخ های ارزیابی شده

معیارهای بر مبنای بهره وری فروش:

آیا روز خود را به درستی برنامه ریزی می کنید؟

زمان صرف شده برای فروش

زمان صرف شده برای ورود اطلاعات

زمان صرف شده برای کشف سرنخ

اگر فروش خود را به درستی پیگیری نکنید، فرصت های شما از دست رفته است. معیارها را با هم ترکیب کنید تا روش های جدیدی برای شناسایی نقاط ضعف داشته باشید. شما به مقایسه و ترکیب معیارهای مختلف برای ایجاد تغییر گسترده در نتایج به دست آمده تان نیاز دارید. با ردیابی فروش مناسب و تجزیه و تحلیل هوشمندانه؛ عملکرد بهتر، رشد درآمد پایدار و پول نقد بیشتری در انتظار شما است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.