آموزش فروش حرفه ای: مشاور آن ها باشید

0

تصویر یک مشاور را به جای تصویر فروشنده در ذهن مشتریان بالقوه خود بسازید. در آن صورت به جای یک بار فروش، میتوانید به آنها چند بار بفروشید.

دقت کنید اگر شما فقط به فروش محصول یا خدمات خود فکر کنید در فروش موفق نخواهید شد. این موضوع آنقدر مهم است که گاهی حتی لازم است به مخاطبانِ خود بگویید محصولِ شما به درد آنها نمیخورد و میتواند با توجه به نیازش محصولی ارزانتر را بخرد. درست است که در آن لحظه شما موفق نشدهاید محصولتان را به آن
شخص بفروشید اما او چندین مشتری خوب به شما معرفی خواهد کرد و در خریدهای بعدی، خودش هم به سراغ شما خواهد آمد.

نکته مهم این است که وقتی این رابطه را با مشتریان بالقوه خود برقرار کنید آنها به شما اعتماد خواهند کرد و شما یک پله بالاتر از رقابت قیمتی با رقبا قرار خواهید گرفت.

نیاز مشتری را به خوبی ارزیابی کنید. نقاط ضعف و قوتش را به ایشان یادآوری کنید. تصویر اتفاقی که بعد از خرید محصولِ شما برای ایشان رخ خواهد دارد را روشن کنید و بگذارید خود مشتری تصمیم بگیرد!

اگر شما مشاور خوبی برای مشتری باشید، تصمیم خرید مشتری از شما مثبت خواهد بود.


قسمت هشتم آموزش فروش حرفه ای: برایشان خبرنامه ارسال کنید


 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.