آموزش فروش حرفه ای: برایشان خبرنامه ارسال کنید

0

یکی از بهریتن روش ها برای پروش تخم ماهی ها، ارسال خبرنامه های منظم به ایشان است. به این روش ایمیل مارکتینگ می گویند.

بازاریابی ایمیلی یعنی ارسال خبرنامه به آدرس ایمیلی کسانی که به شیوه ای شما مجوز ارسال ایمیل برای آن ها را دارید. ممکن است از شما خریده کرده باشند، یا به عنوان سرنخ آدرس ایمیل خود را به شما داده باشند. مهم این است که به نحوی به محصولات و خدمات شما علاقه مندی نشان داده اند.

هدف از ایمیل مارکتینگ ایجاد نیاز در مخاطب از طریق آموزش، معرفی محصولات و خدمات و ارسال تخفیف های دوره ای است.

این روش پرورش ماهی بیشترین ROI یا بازگشت سرمایه را در بین تمامی ابزارهای بازاریابی دارد.

عدد مربوط به بازگشت سرمایه این روش ۴۰ است، یعنی به ازای ۱۰۰۰ تومان هزینه، می توانید ۴۰.۰۰۰ تومان برای خود سود ایجاد کنید.

آموزش فروش حرفه ای: برایشان خبرنامه ارسال کنید

برای آشنایی بیشتر با روش بازاریابی ایمیلی می توانید کتاب قبلی نویسنده با نام “۲۱ نکته در ایمیل مارکتینگ” را دانلود و یا درسنامه “آموزش ایمیل مارکتینگ” را مطالعه نمایید.


 قسمت نهم آموزش فروش حرفه ای: اول مشخص کنید که نیاز شما چیست؟


 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.