۱۰ کار مدیران چابک

0

یک مدیر موفق همیشه مورد تحسین دیگران قرار می گیرد. حال تفاوتی نمی کند که مدیریت چه مجموعه ای را بر عهده داشته باشد. مدیریت زمانی معنای حقیقی پیدا می کند که به عمل منتهی گردد. یک مدیر باید مجموعه ای از رفتارها، طرز فکر و توانایی هایی را برای فعالیت سازمان تحت نظر خود بکار گیرد که در نهایت موجب پیشرفت آن گردد. یک مدیر باید بتواند با سنجیدن شرایطی که سازمانش در آن قرار گرفته بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. بدون شک هدف اصلی هر مدیری سرآمد کردن مجموعه ی تحت مدیریتش می باشد؛ حال آنکه تنها مدیرانی در این امر به موفقیت خواهند رسید که ضمن درک توانایی خود و استفاده ی بجا از آن ها، ذهنیت خود را در راستای اهداف شرکت قرار داده باشند.
مدیران خلاق با داشتن اشراف کامل بر زیر مجموعه ی خود می توانند مهمترین عنصر برای موفقیت باشند. البته هیچ فردی نقش مهمی که یک تیم در موفقیت یک مجموعه انجام می دهد را منکر نمی شود بلکه لازمه ی همکاری هرچه بیشتر هر تیمی، وجود مدیر چابک و خلاق است.
مدیران چابک، پیش قراول ریسک ها و ناشناخته ها هستند. آن ها جسورانه پیش می روند و هر ناممکنی را ممکن می سازند. اگر شما خود را یک مدیر چابک می دانید، با ما همراه باشید تا با ۱۰ کاری که مدیران چابک باید انجام دهند آشنا شوید:

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.