واقعیت افزوده؛ از تکنولوژی گیم تا ابزاری برای بازاریابی

اگر کلمه "واقعیت مجازی" را در اینترنت جستجو کنید، با این تعریف مواجه خواهید شد: "نمای فیزیکی زنده، مستقیم یا غیرمستقیم (و معمولاً در تعامل با کاربر)، که عناصری را پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه می‌کند. این عناصر بر اساس تولیدات کامپیوتری…