تاثیر تکنولوژی‌های پزشکی بر روی بازاریابی

بازاریابی عصبی، شاخه جدیدی در بازاریابی است که زمینه های حسی و حرکتی خریداران را بررسی می کند و این نوع بازاریابی دیدی نوین در عرصه بازاریابی به وجود آورده است. با پدیدار شدن تکنولوژی‌های پزشکی نوین همانند عکس‌برداری از مغز (FMRI)، ما…