آداب آغاز همکاری از دیدگاه کارفرما و متقاضی کار

0

چه شما فردی باشید که به عنوان کارمند، جویای کار هستید و چه مدیر یک کسب و کار که به دنبال جذب نیروی جدید می باشد، در هر صورت فرایند استخدام برای شما همراه با رویارویی با شخص یا اشخاص جدیدی خواهد بود. تجربه شخصی من نشان داده است که زمانی که فرد جدیدی به عنوان یک کارمند وارد مجموعه می شود، هم از طرف کارفرما و نیروهای سابق شرکت ممکن است برخی رفتارهای غیرحرفه ای رخ داده و هم از طرف نیروی جدید.

شروع همکاری در غالب کارفرما و کارمند نیازمند رعایت برخی آداب از سوی هر ۲ طرف می باشد. در این مقاله فرایند آغاز یک همکاری را از ۲ منظر کارفرما و متقاضی کار مورد بررسی قرار خواهیم داد.

از منظر کارفرما

همانطور که گفتم، شروع فرایند استخدام و جذب نیروی جدید از سوی کارفرما نیازمند رعایت کردن برخی نکته ها می باشد. در اینفو گرافی زیر با برخی از این آداب و قواعد آشنا خواهید شد.

آداب آغاز همکاری از دیدگاه کارفرما و متقاضی کار


بیشتر بخوانید: راهنمای جامع آموزش استخدام کارکنان فروش


از منظر متقاضی کار

خُب، تا اینجا با اقداماتی که مدیر کسب و کار در طول فرایند جذب نیروی جدید بایستی انجام دهد آشنا شدید. حال لازم است که بدانید از طرف شخص جویای کار نیز لازم است که برخی نکته رعایت گردد.

آداب آغاز همکاری از دیدگاه کارفرما و متقاضی کار

در انتها نیز لازم است که یاداوری کنم که این مقاله صرفا بر مبنی تجربیات شخصی من و تیم وبسایت استخدام می باشد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.